Mod CF – MOD Red Blood CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

hemorrhage

Hướng dẫn tải và cài đặt

Link download mod cf:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_eHhfcGJ1b2FsbkU/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/Vskhxx Link Secufiles