Killmark CF – Killmark Armored Beast CF 2 dành cho mọi phiên bản CF

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

Google: https://drive.google.com/file/d/193CVvRIFvmdnDVFTuJ9zHgwZKm-Vctpu/view?usp=sharing

Secufiles: https://secufiles.com/ejfD/[killmarkcf.org]_Killmark_Armored_Beast.rar