Mod CF – Theme VIP CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2.0

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: https://drive.google.com/open?id=1sJko8MbUk50SImJXY-_RagQkex88DHt5

Link Secufiles: https://secufiles.com/iijO/[killmarkcf.org]_VIP_Theme.rar