Killmark CF – Killmark Black Smiles sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/vqvui8dex8w8q57/Black_Smiles.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/UxZLxr