Chia sẻ

Killmark CF – Killmark Transparent Dragon sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_WXZiY054bUlDZUE/view?usp=sharing

Link Secufiles: https://goo.gl/KPD7Xr