Killmark CF – Killmark Transparent Dragon sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/zqnui2xby07vhcq/_killmarkcf.org__Killmark_Transparent_Dragon.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/KPD7Xr