Killmark CF – Killmark Light Heart sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/c9te22230tanoqd/_killmarkcf.org__Killmark_Light_Heart.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/5bTzBf