Theme CF – Gacha shop Phu Hieu CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

gacha-phu-hieu

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_VWhjNEZwZTZ5V2M/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/282tci Link Secufiles