Theme CF – Gacha Golden CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

gacha-golden

Hướng dẫn tải và cài đặt

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_bDkxeTZhTm9FaWs/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/07wBKa Link Secufiles