Theme CF – Theme Fox CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

theme-cf-fox-01 theme-cf-fox-02 theme-cf-fox-03 theme-cf-fox-04 theme-cf-fox-05 theme-cf-fox-06

Hướng dẫn tải và cài đặt

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_RVdBT2VrN090dDA/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/NnnCvd Link Secufiles