Theme CF – Gacha Troll CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

gacha-troll

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_TGFjZjFfZ1V2S0U/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/91HLmS Link Secufiles