Mod CF – MOD Class Russia CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

class-russia

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download mod cf:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_NzUzMUdqUm1XbWM/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/lv9RXc Link Secufiles