Mod CF – MOD class USA CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

class-CFNA

Hướng dẫn tải và cài đặt

Link download mod cf:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_TnpPN3VpUmRFYUE/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/zKICZj Link Secufiles