Killmark CF – Killmark Assasin CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/a6732c8m114vd54/_killmarkcf.org__Killmark_Assasin.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/VkjvXD