Killmark CF – Killmark One Piece CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/7itpo3ojrvccj0c/_killmarkcf.org__Killmark_One_Piece.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/VkjvXD