Killmark CF: Killmark Golden SO CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF

Killmark CF - Killmark Golden SO CF 2
Killmark CF – Killmark Golden SO CF 2

Hướng dẫn cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_QjVhSTJBOFVTZTQ/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/BVVwKr Link Secufiles