Killmark CF: Killmark Broken Len Flare CF 2 dùng tools dành cho mọi phiên bản Đột Kích

13115703_497735627101253_1881243257_n WysTA9j

Hướng dẫn cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_OXBVcV80UWJnc0k/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/gDA5bi Link Secufiles