Killmark CF: Killmark Cyzone X CF 2 dùng tools dành cho mọi phiên bản CF

preview

Hướng dẫn cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_ZXhGWVNpeTVpbEk/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/6eyww5 Link Secufiles