Killsound cf: Killsound Sexy Female CF 2

Killsound cf là thay đổi âm thanh của kill khi bạn kill được đối thủ, mỗi lần combo sẽ là một âm thanh khác nhau. Trên đây là phiên bản thay đổi âm thanh của nhân vật nữ nước ngoài, mình đăng lên đây cho bạn nào cần thì tải về và sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt:

Sử dụng tools:

  https://drive.google.com/file/d/0B9e6K4O1WU3MR1VFejNFN1pYWms/view?usp=sharing Link google http://bit.ly/1KBdOWV Link Tenlua

Link thủ công:

  https://drive.google.com/file/d/0B9e6K4O1WU3MS2V4dEZ3T3dtQ3c/view?usp=sharing Link google http://bit.ly/200nHKb Link Tenlua http://bit.ly/1ZP8PJ8 Link Secufiles