Phiên bản killsound cf lấy theo kill trong game League Of Legend

Hướng dẫn cài đặt:

Sử dụng tools:

  http://bit.ly/1nSE7TE Link tenlua

Cài đặt thủ công:

  http://bit.ly/1SnqGq2 Link Tenlua http://bit.ly/1PJfIw4 Link Secufiles