Killmark CF – Killmark Platinum CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

badge_multi6

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_Y1BzdTV6djNnbmM/view?usp=sharing Link Google http://goo.gl/InuJP1 Link Secufiles