Theme CF: Theme Naruto CF 2 sài tool dành cho mọi phiên bản đột kích

ChannelBG InvenBG LobbyBG RoomBG ServerBG ShopBG

Hướng dẫn cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_ZXVTZEcxREFuSUk/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/w60Eio Link Secufiles