Mod CF – Gacha Shop Royal Dragon CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_LWgtSjFQWmUxZ2M/view?usp=sharing

                          Link Secufiles: https://goo.gl/mJWbpk