Đây là bộ killsound mình sưu tập được trên diễn đàn CF nước ngoài, hầu hết giờ họ đã chuyển sang CF 2.0 nên họ đã không cài được killmark cf nữa mà chuyển sang cài killsound giải trí.

Mình kéo về đây cho các bạn sử dụng :))

Link download killsound cf: Killsound Nam CF AL

Link download killsound cf: Killsound Nữ CF AL