Killmark CF – Killmark XMAS Red CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_UUFjbDcyRVR2QUU/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/XV5WIZ Link Secufiles