Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

Google: https://drive.google.com/open?id=1DAEv2Vn2tCVzdkB0yF_IaFPPMRig1Xhh

Secufiles: https://secufiles.com/qzVU/[killmarkcf.org]_White_Crystal.rar