Killmark CF – Killmark Fire Dragon CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Video test:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_MTR0TWFEMWtYOTQ/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/I3bXTH Link Secufiles