Killmark CF: Killmark D-rank Silver CF 2 dùng tools dành cho mọi phiên bản CF

d-rank silver

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_U3h5OFJWRlRscGM/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/8VugW2 Link Secufiles