Killmark CF – Killmark Chibi Avenger CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Avenger chibi

Hướng dẫn tải và cài đặt

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_SFN0a1dLMXN4ekE/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/3LTlIv Link Secufiles