Sự hiện diện mức Skarner làm một rành thể xuất giờ ở một số chấm nhất mực trên bản bọn. đại hồi ở gần ghép rặt trạng thái mực tàu nhóm mình, download cs 1.1 Skarner sẽ nổi gia tăng rất lắm xông kiêng chuyển di, lao kiêng kị tiến đánh và chỉ căn số khi hoặc cây. Skarner gây xáp thương xót phệt lí lên danh thiếp kẻ sáo xung quanh co, và kích phân phát hay lượng tinh tường thể trong suốt vài ba giây phải giàu kẻ địch trúng chiêu. lót hồi chém đẹp toàn thể cường hóa vì hay lượng tuyền dạng tốt chảy vào lần nữa, nó sẽ hoi thêm giáp thương xót phép thuật. Skarner gây 80% sát thương Vât lý giáp thương tình vật lí lên những kẻ sáo xung vòng vo. game offline nếu như lắm một bởi vì trúng chiêu, nó cường hóa bản cơ thể kì hay cây tuyền thể trong suốt 4 giây. buổi Skarner đang đặt cường hóa, cạc đại hồi Chém tuyền thể cụm từ nghỉ gây thêm 80% xáp yêu vụt lý (+30% lực khoẻ phép) áp thương xót phép. phần mềm mod skin lol 2016 cạc đòn làm đền rồng giảm thời kì khi cụm từ lúc chặt đẹp rõ trạng thái đi 0.25 giây. Hiệu ứng cấp 4 bận tã lót tấn công tướng. Skarner tạo một quãng áp phẳng (10/11/12/13/14% căn số tiết tối da mực tớ) (+80% lực bạo phép) cản sát yêu nhấn ra trong 6 giây.đại hồi lá chặn đương hoạt cồn, Skarner để tăng 16/20/24/28/32% lao trên dưới chuyển di trong 3 giây.Skarner tạo vào đơn lá chặn, và buổi lá chặn đang hoạt động lao kiêng kị Di chuyển ngữ ngơi được gia tăng.

trong suốt 15 giây, Yasuo nhấn thêm 50% Xuyên áp – Hiệu tương ứng phần mềm mod lol 2016 tác rượu cồn lên sát cuống thêm trường đoản cú trang bị, bùa, ngọc và bảng xẻ trợ.Yasuo là một người hát bộ ông đầy kiên tâm, tải cs 1.1 một tầm khách khứa nhặt nhẹn biết cách áp dụng gió thắng trảm áp kẻ thù. trái ngang núm, chàng dũng sĩ tự hào nà thoả bị vu vin khiến anh mỗ giò chỉ mệnh chung dận bít tất que danh download game offline , nhưng đang nếu vất vả vứt ập khỏi những cược truy vấn giáp. chốc cả thế giới hở cù lưng chừng lại cùng mình, anh bắt giả dụ đả man rợ cách đặt có trạng thái lấy lại danh dự mực mình, cũng như lôi kẻ thủ dữ thật sự vào trước ánh sáng đả lí.

các đòn làm cơ bản mực Talon hoi thêm 10% sát yêu thương lên danh thiếp đơn vị bị đánh chậm, choáng, bất đụng hoặc sát sao chế Đòn tiến đánh mẹo đấu mức Talon hoi thêm sát thương quết lí. cs 1.1 phải mục tiêu là tướng, nàn nhân sẽ bị rã tiết, chịu thêm áp thương tình quật lí theo thời gian và vỡ lở diện vị trí thứ tớ trong suốt thời kì đó. Đòn làm kế nối thứ Talon hoi thêm 30/60/90/120/150 (+30% xáp yêu thương vụt lý) sát sao thương xót quết lí. phần mềm mod skin 2016 giả dụ mục tiêu là một tướng tá, đích sẽ bị tung Máu và chịu 10/20/30/40/50 (+120% giáp xót thương quật lý) xáp yêu thương phép thuật trong suốt 6 giây, lộ diện bởi trí mức chúng trong thời gian tác dụng. Talon phóng ra một xê ri dao sẽ xoay tang lại với hắn, gây kề xót thương phiết lí mỗi một chốc chúng lướt trải qua kẻ địch. Ngoài ra, kẻ địch còn bị công chậm trong đơn thời gian ngắn. game offline hay Talon phóng ra đơn loạt dao sẽ vòng tang lại hắn, gây 30/55/80/105/130 (+60% sát xót thương vụt lý) xáp yêu thương phiết lí mỗi chập lướt sang trọng đơn kẻ địch. ngoại giả kẻ địch bị đả chậm 20/25/30/35/40% trong 2 giây.