Mod CF –  MOD Headshot Icon CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

mod-headshot-icon

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download mod cf:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_V0xUbU11OXFnQ0k/view?usp=sharing Link google https://goo.gl/lg6vZn Link Secufiles