MOD CF: Mod Class dành cho mọi phiên bản, sử dụng tools để cài đặt

mod-class

Hướng dẫn cài đặt:

Link download mod cf:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_V1Q5TXVtYUpLMkU/view?usp=sharing Link google http://bit.ly/1UT7jI5 Link tenlua [button type=”” url=”http://bit.ly/1WlN3hC Link secufiles