Mod CF – HUD Lửa thiêng CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

hud-lua-thieng

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download mod cf – HUD Lửa thiêng 800×600:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_djZnUzNueGsyejA/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/C8ftRd Link Secufiles

Link download mod cf – HUD Lửa thiêng 1024×768:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_S3hna1RfT0RiQk0/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/tb5i87 Link Secufiles