Killsound CF: Killsound The Swithcher

Killsound cf là thay đổi âm thanh của kill khi bạn kill được đối thủ, mỗi lần combo sẽ là một âm thanh khác nhau. Trên đây là phiên bản thay đổi âm thanh của nhân vật VIP thứ 2 The Swithcher, bộ killsound này được lấy bên CF Trung Quốc, mình đăng lên đây cho bạn nào cần thì tải về và sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt:

Sử dụng tools:

  https://drive.google.com/file/d/0B9e6K4O1WU3MNVgzb0d3ZlNYaGM/view?usp=sharing Link google http://bit.ly/1KkQj9z Link tenlua

Link cài đặt thủ công:

  https://drive.google.com/file/d/0B9e6K4O1WU3McnVWenBQaF9ESzA/view?usp=sharing Link google http://bit.ly/20hCy2O Link tenlua http://bit.ly/1Swc7QY Link Secufiles