Killmark CF – Killmark Techmark Cyan Laser Blue CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Video Test:

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_cVhFR2lvUGQxLXc/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/xq9CxZ Link Secufiles