Killmark CF: Killmark Simple NA CF 2 dành cho mọi phiên bản ( sử dụng tools)

simple-na

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B9e6K4O1WU3MU0RYaVRfTWxKTTQ/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/b6v57Z Link Secufiles https://goo.gl/hKe1Wx Link tenlua