Killmark CF – Killmark Silver Sergeant CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Video Test

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/3reoca96qzarrds/_killmarkcf.org_Killmark_Silver_Sergeant.rar

                          Link Secufiles: https://goo.gl/vu4VkW