Killmark CF – Killmark S.K Pro Clolor White Edition sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/4cs36nka4250b04/_killmarkcf.org__Killmark_S.K._White.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/4CQob7