Killmark CF – Killmark Platinum Rank CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/afj6353367huwdx/_killmarkcf.org__Killmark_Platinum_Rank.rar

                          Link Secufiles: https://goo.gl/yy4JYZ