Killmark CF – Killmark Pink CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/x807ydsva1opkgr/_killmarkcf.org__Killmark_Pink.rar

Link Secufiles: https://goo.gl/McFKwo