Killmark CF: Killmark Orangee CF 2 dành cho mọi phiên bản (sử dụng tools)

orange

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B9e6K4O1WU3MOWsyeWxYY1FIVjQ/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/6Fmip3 Link Secufiles https://goo.gl/Nec555 Link tenlua