Killmark CF – Killmark Number Neon ver 2 CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Video Test

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_N0VMTE5IWkdDam8/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/3Y2dMk Link Secufiles