Killmark CF: Killmark Lửa Thiêng Rainbow CF 2 dành cho mọi phiên bản

lua-thieng-rainbow

Bộ killmark cf được edit lại thành phiên bản 7 màu từ bộ killmark Lửa Thiêng gốc. Mình đã update bộ killmark này lên phiên bản mới nhất để mọi người có thể sử dụng.

Hướng dẫn cài đặt killmark cf 2016

  http://modzgames.com/killmark-cf-killmark-lua-thieng-rainbow-cf-2/ Link download killmark cf dep: Killmark Lửa Thiêng Rainbow CF 2

  http://giaitrianz.com/2016/03/22/killmark-cf-killmark-lua-thieng-rainbow-cf-2/” target=”on” button_color_fon=”#ff0000″ button_text_color=”#ffffff” ]Cài đặt thủ công phiên bản 1211