Killmark CF – Killmark Kuro Hero CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF

kurohero

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_VmRWQVNUYnN1TDg/view?usp=sharing Link Google http://bit.ly/23mA5Ww Link Tenlua http://bit.ly/1oO2RfH Link Secufiles