Killmark CF – Killmark Diamon Rank CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: http://www.mediafire.com/file/vchm9zng9l9lmey/_killmarkcf.org__Killmark_Diamon_Rank.rar

                          Link Secufiles: https://goo.gl/cmKJHq