[killmark cf] Killmark Cyber Sky CF 2 sử dụng tools dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Video Test:

Link download killmark dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_eC1waHlLc2NhTUU/view?usp=sharing Link Google https://goo.gl/4ZlzWv Link Secufiles