Killmark CF: Killmark Color CF 2 dành cho mọi phiên bản

Hướng dẫn cài đặt và hình ảnh ingame:

Link download killmark cf dep:

  https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_M1lBaEFGQVA5R00/view?usp=sharing Link Google http://bit.ly/1V2jbYO Link Tenlua http://bit.ly/1VdzEIR Link Secufiles