Chia sẻ

Killmark CF Killmark Bang Bang Bang CF 2 dành cho mọi phiên bản CF 2

Hướng dẫn tải và cài đặt:

Link download killmark dep:

Link google: https://drive.google.com/file/d/0B0nFAK6RD3g_RGZLaVo1dUFGXzQ/view?usp=sharing

                          Link Secufiles: https://goo.gl/sHA7nA